27/03 - somedays when my feelings are weird

vissa kvällar när jag spårar, när jag skriver till någon som sagt att han ska vara dryg med mig för att jag är bitter. så chockar jag och drygar tillbaka, såhär;

" Det komiska och lite oförutsägbara gällande mig är när min hjärna inte har producerat tillräckligt med endorfiner och jag känner mig lågmäld eller som i det här fallet; bitter. Ter jag mig klokare, använder mig mer av mitt ordförråd, argumenterar emot andra humanitärers(där hittade jag på ett ord tror jag) åsikter på ett rationellt, lugnt, sansat och genomtänkt(behöver dock inte tänka så mycket, det bara flödar fram fritt) sätt. Vilket ofta, enligt statistik gör att jag vinner argumentationer. Med andra ord kan man säga att jag har ett brett verbalt förråd som jag bara väljer att använda när jag verkligen vill. Andra gånger är jag redan positiv och känner inte ett behov av att vara klok för att få njutning av livet, därav att jag ofta ger mer plats åt andra som behöver det mer. Vilket gör mig till en god och empatisk medmänniska."